Mitä sertifikaatteja ja hyväksyntiä vaaditaan ajantasaisilta palokatkotuotteilta? 

Mitä sertifikaatteja ja hyväksyntiä vaaditaan ajantasaisilta palokatkotuotteilta? 
Helpointa on valita CE-merkitty palokatkotuote. Tällöin tuotteella on myös ETA-hyväksyntä ja tuotetta voidaan käyttää asennuksissa kaikissa EU-maissa. Palokatkotuotteen tulee olla EU:n alueella testattu yhtenevien testausmenetelmien mukaisesti. Tuotteen tulee on hyväksytty EN-standardin sertifikaattiin perustuen, CE/ETA-tekniseen hyväksyntään pohjautuen tai hyväksynnän tulee perustua ulkopuolisen, auktorisoidun testauslaitoksen antamiin hyväksyntöihin tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseensa (esim. VTT:n sertifiointi)  Rakentamismääräyskokoelman osan E 1 liite nimeltä Opastavia tietoja sisältää koemenetelmiä, joihin pohjautuen rakennustarvikkeen käyttö palokatkona voidaan tutkia. Palokatkotuote tulee CE-merkitä mikäli sillä on ETA-hyväksyntä. Palokatkotuotteilla ei ole toistaiseksi harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia. CE-merkityn tuotteen valmistaja taho on vastuussa, että tuote täyttää vaatimukset ja valmistajan on varmistettava tuotteiden laatu sekä laadittava selvitys tuotteen laadunvalvonnasta.