Miten palokatkojen asennusta valvotaan?

Miten palokatkojen asennusta valvotaan? 
Palokatkojen toteutus tehdään palokatkosuunnitelman mukaisiksi. Suurissa kohteissa rakennusvalvonta voi edellyttää etukäteen tehtyä palokatkosuunnitelmaa osana rakennuslupaprosessia. Palokatkojen asennuksesta ja hyväksynnästä vastaavat tilaaja ja toimittaja. Käytännössä he käyvät yhdessä tehdyt palokatkot lävitse ja tilaaja hyväksyy työn. Palokatkoja ei pääsääntöisesti tarkisteta rakennusvalvonnan toimesta (mahdollista epäselvissä tapauksissa) Tarkistus edellyttäisi käytännössä palokatkon purkamisen. Rakennustyön omavalvonta on täten keskeisessä roolissa. Palokatko merkitään tarralla, josta käy ilmi vähintään paloluokka, käytetty tuote, asentaja ja asennuspäivä ja hyväksyntäperuste. Myös kannakointi pitää huomioida.