Työmaalla osastointiin palokatkonauhalla 110mm PVC-putkea pystysuunnassa kerrosten lävitse

Työmaalla osastointiin palokatkonauhalla 110mm PVC-putkea pystysuunnassa kerrosten lävitse. Nauhaa piti laittaa 2 kierrosta putken ympärille mutta alihankkija laittoi vahingossa vain yhden kierroksen ja valoi laatat kiinni. Mitä pitäisi tehdä? Ei haluta purkaa enää.
Tehkää osastointi mansetilla laatan alapintoihin. Tällöin ei tarvitse purkaa mitään. Puuttuva kierros nauhaa tarkoittaa, että paloluokkaa ei välttämättä ole lainkaan, jos paisunta ei riitä sulkemaan palossa koko putkilinjaa.