Muovinen lattiakaivo yhdistyy kivivillalla lisä-äänieristettyyn desibeli-muoviviemärin pystylinjaan. Toteutus wrap nauha ja kipsivalu. Saako kivivilla-putkieristeen asentaa kiinni wrapin alapintaan?