Mitä palokatkoista määrätään laissa? 

Mitä palokatkoista määrätään laissa? 
Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki antaa määräykset rakennusten paloturvallisuudesta. Keskeiset ohjeet annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E 1, Rakennusten paloturvallisuus. Siellä on kirjattu palokatkoista seuraavasti: ”Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan toimivuutta” E1 määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen paloturvallisuutta. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä E1:n määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 13§:ässä säädetyllä tavalla.