Mitä tarkoittavat Teknisissä Tuoteseloisteissa olevat E ja EI merkinnät?

Mitä tarkoittavat Teknisissä Tuoteseloisteissa olevat E ja EI merkinnät?
E tarkoittaa savukaasutiiveyttä (osastoivuutta). I tarkoittaa eristävyyttä tulipalossa kohoavaa lämpötilaa vastaan, mitattuna palotestein rakenteen toiselta puolen. 
Suomessa vaatimus palo-osastointiin on lähes poikkeuksetta EI, eli molemmat tiiveys ja lämpötilan nousun estäminen pitää huomioida. Paloluokitus perustuu luokitusstandardiin EN 13501-2 ja sen velvoittaviin testistandardeihin  EN 1366-3 ja EN 1366-4.