Mikä on palokatko? 

Mikä on palokatko? 
Palokatko on palo-osastojen välisten läpivientien paloeriste ja tiiviste. Sen tärkein tehtävä on estää liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviäminen läpivientien kautta rakenteessa. Palokatkon tulee toimia sille määritetyn minimi-palonkestoajan. Tällöin palokatko mahdollistaa ihmisten poistumisen tulipalosta ja estää lisävahingot. Palokatko ei saa levittää paloa, mutta se voi olla palavasta materiaalista valmistettu.