Desibelimuoviviemärin valmistaja on antanut kannakointimitat mitkä poikkeavat palokatkodetailin mitoista. Eivät anna takuuta desibeliarvoille jos kannakoidaan eri mitoilla.

Desibelimuoviviemärin valmistaja on antanut kannakointimitat mitkä poikkeavat palokatkodetailin mitoista. Eivät anna takuuta desibeliarvoille jos kannakoidaan eri mitoilla.
Osastointien kohdalla toimitaan palokatkodetailien mukaisesti. Polttokokeita palokatkoratkaisuille ei tehdä putkivalmistajien kannakointisuositusten mukaan, koska polttokoe koostuu monesta muuttuvasta tekijästä ja putkimerkkejä on kymmeniä. Jos desibeliarvo laskennallisesti on alempi osastoinnin kohdalla lyhyellä matkalla, on vähemmän riskistä, kuin että kannakointi on tehty paloteknisesti väärään etäisyyteen rakenteesta. Kannakointi palamattomasta materiaalista.